ÚDRŽBA ZELENĚ + ZIMNÍ ÚDRŽBA

Provádíme sečení travních ploch parkových event. neudržovaných strojním způsobem pro soukromníky i firmy.
Při větším objemu zakázky můžeme doplnit komunální údržbu. Provádíme také zimní údržbu komunikací, chodníků, areálů apod.
Zakázky řešíme individuálně osobní prohlídkou a cenovou dohodou, u větších zakázek smlouvou.