PROČ NAKUPOVAT U NÁS?

Většina zákazníků nemá konkrétní představu, jaký stroj potřebuje, neboť jsou převážně informováni o levných hobby strojích nabízených v obchodních řetězcích, které většinou nesplní ani základní požadavky tuzemského spotřebitele, a to zejména ve výkonu a životnosti. Orientace na současném trhu je velmi obtížná. Nabídky levného zboží podpořené různými slevami či přídavnými zvýhodněními svědčí o výprodeji již technicky zastaralých strojů, event. nekvalitních výrobků v hobby programech. Prodloužené záruční doby jsou většinou v brzké době zklamáním uživatele. Reklamační řád stanovuje, že záruka se vztahuje pouze na materiálové a montážní vady. Tyto se u výrobků projeví vždy max. do 1 roku. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením, nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl určen.


Proč tedy nakupovat u nás?